Välkommen till KYLTAINER AB

Har ni behov av en flyttbar kyl- och frysanläggning?

Eller kanske specialdesignade kyl- och frysrum?

Vill Ni sänka värmekostnaderna med hjälp av en värmepump?

Ett antal standardmodeller finns att hyra eller köpa. Vid behov tillverkar vi också specialcontainrar- enligt önskemål.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KYLTAINER AB
Besöksadress:
Fyrisvallsgatan 23
752 28 Uppsala
Postadress:
Box 2032
750 02 Uppsala

Fredrik Sundström
018-55 78 27
0730-292 292
kyltainerab@gmail.com

www.kyltainerab.se