Ett antal standardmodeller finns att hyra eller köpa. Vid behov tillverkar vi också specialcontainrar – enligt önskemål. Kyl/Frysutrustningen byggs i en container med avdelat kyl/frysutrymme och maskinrum.

Containern levereras komplett med kyl-, styr-, och regelutrustning. Den är dessutom försedd med nödlarm, invändig belysning och elskåp.

Elmatning och anslutning ombesörjes av kunden. Extra utrustning är hyllor.


  C8 endast kyl C10 C25
Utvändig längd, mm 3000 3850 6000
Bredd 2290 2000 2500
Höjd 2390 2400 2700
Invändig längd, mm 2170 3000 4700/5600
Bredd 1980 1660 2210
Höjd 2090 2000 2230
Kyl/frys volym m3 8 10 25
Omgivandetemperatur +27°C +27°C +27°C
Förvaringstemperatur +4°C +4/-23°C +4/-23°C
Tillförd effekt Watt ca 700 ca 2500 ca 4000
Vikt kg ca 1100 ca 1700 ca 2700

 

Utvändig beklädnad Lakerad stålplåt. Standardfärg vit
Invändig beklädnad Galvaniserad plastbelagd plåt, färg 010 vit, s.k livsmedelssäker polyester.
Golvbeläggning 18mm glasfiberarmerad, vattenfast plywood.
Isolering 88mm Polyuretan (HCFC-fri). Även 100mm levereras.
U-värde 0,26W/m3K (100mm-0,21W/m3K)
Dörr med karmvärme dagmått: C8/C10 910x2050, C25 1010x2050 låsbar med nödöppnare.
Kylutrustning Luftkylt kompressoraggregat. Fläktförångare. Elskåp med omkopplare kyl/frys. Automatisk avfrostning med tid- och avfrostningstermostat.
Drifttid ca 20 h/dygn. Köldmedium R404a.
Invändig belysning Ingår
Elanslutning Europaintag. 400V, 3-fas, 16A